Wszystkie artykuły publikowane w na blogu są moją własnością  i są chronione prawami autorskimi. Pod każdym z nich umieszczony może być symbol informujący o licencji na jakiej jest udostępniany.

Jeśli pod artykułem nie znajduje się żaden symbol – oznacza to, że zgadzam się na rozpowszechnianie treści tylko pod warunkiem zamieszczenia linka źródła treści. 
Wszystkie materiały do druku są moją własnością i objęte są licencją- WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Najczęściej używane licencje:

Domena publiczna

Artykuły oznaczone tym symbolem są udostępniane w sposób nieograniczony żadnymi prawami autorskimi. Można z nich korzystać w dowolny sposób komercyjny oraz niekomercyjny, tworzyć utwory zależne oraz publikować, nawet bez uznania autorstwa osoby, która ten artykuł stworzyła.

Uznanie autorstwa

Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie artykułu oraz tworzenie utworów na jego podstawie, jedynie pod warunkiem podpisania jej autora. Artykuły oznaczone tą licencją mogą być wykorzystywane także w sposób komercyjny.

Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach

Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie artykułu oraz tworzenie utworów zależnych tak długo, jak długo utwory powstałe na jego bazie udostępniane są na tej samej licencji, co utwór pierwotny. Artykuły oznaczone tą licencją mogą być wykorzystywane także w sposób komercyjny. Warunkiem korzystania z artykułu jest podpisanie jej autora.

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne

Licencja pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie artykułu oraz tworzenie utworów na jego podstawie, jedynie w sposób niekomercyjny. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją). Warunkiem korzystania z artykułu jest podpisanie jej autora.

Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 

Licencja pozwala na kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie artykułu w jego niezmienionej formie (nie można na podstawie tego materiału tworzyć utworów zależnych). Rozpowszechniając artykuł należy podpisać autora. Artykuły oznaczone tą licencją mogą być wykorzystywane także w sposób komercyjny.

Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach

Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie artykułu oraz tworzenie utworów zależnych tak długo, jak długo utwory powstałe na jego bazie udostępniane są na tej samej licencji, co utwór pierwotny. Dozwolone jest jedynie użycie niekomercyjne. Warunkiem korzystania z artykułu jest podpisanie jej autora.

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych

Licencja pozwala na kopiowanie, rozprowadzanie, przedstawianie artykułu w jego niezmienionej formie (nie można na podstawie tego materiału tworzyć utworów zależnych). Rozpowszechniając artykuł należy podpisać autora. Artykuły i materiały do druku w nich zawarte oznaczone tą licencją nie mogą być wykorzystywane  w sposób komercyjny.

Wszystkie prawa zastrzeżone

Artykuł lub materiał do druku oznaczony tym symbolem nie może być wykorzystywany, ani w sposób komercyjny, ani niekomercyjny. Na podstawie takiego artykułu nie mogą być także wykonywane utwory zależne. Wymagana zgoda autora.
Materiały do druku oznaczone tym symbolem mogą być wykorzystane jedynie w celach prywatnych.

Informacje na temat licencji oraz symbole pochodzą z oficjalnej  strony Creative Commons.